PROJE ÖZETİ

 

         Çalışma, ortaokul öğrencilerini teknoloji bağımlılığı konusunda bilinçlendirmek, öğrencilerin teknolojiyi dersleri ile ilişkilendirmelerini sağlamak, teknolojiyi sık kullanan öğrencilerin kullanım amaçları arasında eğitim amacını yerleştirmek ve eğitimlerinde teknolojiyi kullanmalarında onlara rehberlik etmek amaçlarını gerçekleştirmek adına planlanmaktadır. Çalışmanın 2019 yılı Temmuz ayında Kayseri ili Yeşilhisar ilçesindeki 6. ve 7. sınıf öğrencilerinden oluşan 32 kişilik hedef kitleye uygulanması düşünülmektedir. Teknoloji kullanımına yönelik uygulanacak hazır bulunuşluk testi sonuçlarına göre seçilecek teknoloji kullanma imkânı olan ve teknolojiyi belli ölçüde kullanan bireylere, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaokul Programı’nda yer alan bazı konularda teknoloji (akıllı telefon, tablet bilgisayar) kullanımı ile gerçekleştirilecek etkinliklerin uygulanması hedeflenmektedir. Öğrencilere teknoloji bağımlılığı, bilimin doğası ve bilimsel düşünme basamakları konularını kapsayan etkinliklerin uygulanması ve bu konularda da öğrencilerin bilgilendirilmesi düşünülmektedir. Çalışmada uygulamalı atölye çalışmalarına da yer verilmesi planlanmaktadır. 

Planlanan proje sayesinde çağımızın sorunlarından biri olan teknoloji bağımlılığı konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi, bilimsel süreç becerilerinin öğrencilere kazandırılması ile onlarda bilimsel ve teknoloji okuryazarlığın geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Projede yapılacak etkinliklerin öğrencilerin bilime karşı olumlu yönde bir tutum kazanmalarına katkı sağlayacağı düşüncesi hâkimdir. Projede hedeflenen amaçlara ulaşıldığında; eğitimin teknoloji ile ilişkisini ortaya koyan, bilimi seven, bilimsel süreç basamaklarını uygulayabilen, gözlem yapabilen ve sorgulayan bireylerin kazanılabileceği düşünülmektedir.

image2

PROJE EKİBİ

 

Muhammed Ali BABACAN (Proje Yürütücüsü)  

Dr. Öğr. Üyesi Ela Ayşe KÖKSAL (Proje Uzman Personel)  

Hasan ALTUNÖZ  (Proje Uzman Personel)  

Doç. Dr. Ahmet YAVUZ (Eğitmen)  

Doç. Dr. Oktay BEKTAŞ (Eğitmen)  

Doç. Dr. Mehmet TANRIVER (Eğitmen)  

Dr. Öğr. Üyesi Zahra MOLU (Eğitmen)  

Can TERZİOĞLU (Eğitmen)  

Görkem Koray ÖZ (Eğitmen)  

Hatice YETİŞEN (Rehber)  

Serkan SEVİÇİN (Rehber)  

Fatma ALKAN (Rehber) 

image3